Kansen

Aanbesteden biedt kansen voor de aanbestedende dienst (uitschrijvende partij) én voor bedrijven (inschrijvende partij). Mist uw organisatie de benodigde kennis van aanbestedingen, ontbreekt het aan capaciteit of creativiteit? AanbestedingsAdviesgroep is zowel profit als non-profit georiënteerd ten behoeve van onderhandse en Europese aanbestedingen.

Bij aanbesteden snijdt het mes aan twee kanten. De uitschrijvende partij en de inschrijvende partij doen er beiden hun voordeel mee. Overheden krijgen kwaliteit voor hun investering en ondernemers zien hun omzet stijgen. Slim aanbesteden loont dus!