Recent publiceerden acht onderzoeksbureaus en INretail de omzetkengetallen 2016 voor fysieke winkels. Tegelijk werd een berekeningsmethode beschikbaar gesteld waarmee ook over 2016 al de invloed van internetverkopen verwerkt kan worden.De acht onderzoe…