De week van Jan Meerman | week 9 | 2018

De week van Jan Meerman | week 9 | 2018

Over vijf jaar stromen 25% minder mbo’ers uit dan nu. Het staat hoog op de bestuursagenda van INretail. Het personeelsgebrek wordt nijpend. In alle sectoren. En nog v…