Beste ondernemer, 2016 loopt bijna tegen zijn einde. Als we terugkijken dan kunnen we stellen dat de branche het herstel zoals dat in 2014 is ingezet, heeft doorgezet.Belangrijke factoren zoals de huizenmarkt die weer op het niveau van voor de crisis i…