Per 1 juli 2018 stijgt het wettelijk minimumloon (WML) met 1,03%.WML per maand, week en dag

Onderstaande bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor medewerkers met een volledige werkweek. 

Het hangt af van de branche hoeveel uur …