Vanaf 25 mei 2018 moet iedere ondernemer aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voldoen. De AVG waarborgt twee belangen: de privacy van natuurlijke personen en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.De nieuwe wet …