Eind juni bezocht ik namens INretail de meeting van Fedas, de Europese federatie van sportretailorganisaties.Jaarlijks wisselen we tijdens deze bijeenkomst informatie uit, onder andere over de bestedingen en ontwikkelingen in bepaalde sportcategorieën….