INretail maakt zich grote zorgen over de voor 2017 snel opgelopen sectorpremies voor het grootwinkelbedrijf. Met name de premie voor WW is fors gestegen en zorgt bij ondernemers voor een flinke lastenverzwaring.Zoeken naar verklaringen
Hoewel de afgel…