Het kabinet heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd voor verhoging van de minimum jeugdlonen en daarbij een compensatieregeling voor werkgevers.
Dit willen ze doen door de grens voor toepassing van het Wettelijk Minimumloon (WML) in twee …