Namens 13.000 winkels knokt INretail dagelijks voor groei in de retail door te pleiten voor beter beleid, minder regels en meer ruimte voor ondernemerschap. Wij knokken. Jij wint. Wat zijn de meest recente acties en wat heeft het opgeleverd?Duurzame on…