Het kan zijn dat je de afgelopen weken een brief hebt ontvangen van UWV over het Lage Inkomensvoordeel (LIV).In deze brief staat hoeveel loonkostensubsidie je later dit jaar krijgt uitbetaald over 2017. Het Lage Inkomensvoordeel is een subsid…