Het winkellandschap in Zeeland verandert snel. Klanten, winkeliers, vastgoedeigenaren en overheden zien en voelen de effecten.Continue groei van online verkoop, veranderende wensen van klanten en de toename van winkelleegstand vragen om een nieuwe aanp…