LET OP! 
Cao Wonen definitief: 12 belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2017!Vandaag werd bekend dat de achterban van de vakbonden akkoord is met het onderhandelaarsresultaat voor cao Wonen. Deze werd begin december gesloten tussen INretail, AV…