Een vernieuwing van de cao is voor zowel een werkgever als werknemer van groot belang. Werkgevers kunnen hierdoor de arbeidsvoorwaarden aanpassen aan de snel veranderende business.Dit is belangrijk om nieuw talent voor onze bedrijfstak te interesseren….