Het Ministerie van Onderwijs wil, na een tegenvaller van 200 miljoen euro in de begroting, bezuinigen op een van de meest succesvolle onderdelen van het onderwijs: de regeling praktijkleren.Onlangs heeft het kabinet bevestigd dat deze subsidieregeling …