Minder lasten bij ziekte door duidelijke en lagere verplichtingen.
De werkgever heeft bij een zieke werknemer veel verantwoordelijkheden en draagt risico’s die vaak niet zijn te overzien. Zorg voor een reëel pakket aan verplichtingen. Vermi…