Meer werkgelegenheid door afschaffen zware verplichtingen (+10% = 40.000 voltijdsbanen).
De detailhandel biedt werk aan bijna 800.000 mensen. De sector is de belangrijkste werkgever onder jongeren. Een kwart van alle werkende jongeren tot 25 jaar verd…