Meer ruimte voor financiering via nieuwe concurrerende financiële aanbieders.
Banken zijn risicomijdend, terwijl het MKB juist de bank nodig heeft voor financieringen. Behoud van een ruime MKB-borgstellingsregeling is nodig voor investering in gr…