Minder energiegebruik door landelijke initiatieven die lokaal makkelijk eenvoudig uitvoerbaar zijn. Vermijd lokale verschillen in regelgeving
In de detailhandel is veel aandacht voor energiebesparing. Op nationaal niveau worden via de ‘lijst erk…